ايها الارباب

جـان عبـاس فـراموش مـكن نـام مـرا

به خدا كرببلايي شدنم دست شماست…

موضوعات: عاشقانه آرامـــ...  لینک ثابت[دوشنبه 1397-07-02] [ 03:21:00 ق.ظ ]